Окачени фасади Сливен

Окачените фасади са подходящ избор, защото се създава усещане за откритост и пространственост.

Помещенията са по-осветени отвътре, а отвън стъклените фасади предават стил на сградите, заради малката ширина на профила. Затова са често направен избор при архитектурни решения.

Начини на монтаж при различни системи
ПВЦ Стъклопакети
Стоманена конструкция Стъклопакети
Специална алуминиева конструкция Стъклопакети
В обобщение

Начините на монтаж е еднакъв при различните системи. На специална алуминиева, ПВЦ или стоманена конструкция се окачват стъклопакети. Носещата конструкция се състои от вертикални и хоризонтални профили, които се монтират със специални пети към стоманобетоновите елементи на сградите.Изборът на конкретен тип фасада, профилна система и стъкла зависи от типа сграда, изложението й, архитектурния проект и от изискванияta за функционалност и цена на инвеститора.